Chủ trương quyền riêng tư này nhắc đến việc xử lý dữ liệu có khả năng nhận diện cá nhân của mu88 ( công ti ) mà bọn tôi sưu tầm từ bạn lúc bạn truy cập website này hoặc lúc liên hệ với bọn tôi để yêu sách dữ liệu, giải pháp hoặc giúp đỡ khách. Lúc nói ‘ tin tức có khả năng nhận diện đối tượng ‘ , bọn tôi muốn kể tới tên , khu vực, ( các ) số phone, khu vực thư điện tử, số hình dáng con người, hồ sơ và tin tức nhà băng của bạn. Giải pháp này còn sử dụng cho việc xử lí mọi tin tức có khả năng nhận diện cá nhân mà đối tác buôn bán chia sẻ với công ti. Chủ trương này không sử dụng cho các thực tế của các thực thể công ty khác mà doanh nghiệp không có hoặc không được cấp quyền khống chế hoặc các thành viên mà công ti không mướn thuê hay kiểm soát.

Chấp thuận giải pháp quyền riêng tư

Bằng việc truy cập đồng thời dùng website này, bạn được coi là đã chấp thuận các khoản mục dùng của website này và các khoản mục và điều kiện trong chủ trương quyền riêng tư của bọn tôi.

Ghi nhận đồng thời áp dụng thông tin

Bọn tôi nhiều khả năng ghi nhận tin tức có khả năng nhận diện cá nhân từ bạn lúc bạn gởi biểu mẫu trên website, gởi email hoặc trao đổi thư từ cho bọn tôi lúc đề nghị dữ liệu hay giải pháp hoặc hỗ trợ mọi người. Bọn tôi cũng có khả năng biết được thông tin nhiều khả năng nhận diện đối tượng từ bạn lúc bạn dùng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp hoặc của đối tác mua đi bán lại của doanh nghiệp. Bọn tôi không lấy mọi dữ liệu nhiều khả năng nhận diện đối tượng lúc bạn đang bên trên website của bọn tôi trước thời điểm đăng nhập. Bọn tôi chỉ dùng tin tức có khả năng nhận diện đối tượng để phục vụ yêu cầu cung cấp dữ liệu của bạn hoặc để phân phối kết quả hay giải pháp cho bạn.

Báo cáo và hé lộ thông tin

  • Bọn tôi sẽ không bán hay cho mướn tin tức có khả năng nhận diện cá nhân cho tất cả mọi người. Bọn tôi sẽ gởi tin tức có khả năng nhận diện cá nhân của bạn cho những doanh nghiệp hay cá nhân khác chỉ lúc :
  • Bọn tôi đã có sự ưng thuận của bạn để lan truyền thông tin ; hoặc ;
  • Bọn tôi cần lan truyền thông tin để phân phối dịch vụ hoặc kết quả bạn đã đề nghị ; hoặc
  • Bọn tôi cần gởi dữ liệu cho những doanh nghiệp thay mặt cho công ti của bọn tôi nhằm phân phối dịch vụ do bạn đề nghị ( ngoại trừ khi bọn tôi có công bố khác cho bạn lúc bọn tôi lấy tin tức đó, các đơn vị này không được cấp quyền để dùng dữ liệu có khả năng nhận diện cá nhân mà bọn tôi đem đến cho họ vượt ngoài khuôn khổ mang tính thiết yếu nhằm giúp đỡ bọn tôi khắc phục kêu gọi của bạn ) ; hoặc
  • Bọn tôi làm theo trát đòi ra tòa, án lệnh của thẩm phán hoặc thủ tục tố tụng ; hay
  • Bọn tôi phát giác ra các động thái của bạn trên website của bọn tôi sai phạm khoản mục giải pháp hoặc mọi chỉ dẫn cách dùng của bọn tôi đối với những giải pháp rõ ràng.
  • để cung cấp dữ liệu hay giải pháp mà bạn đã đề nghị từ bọn tôi, bọn tôi có khả năng truyền hoặc lưu trữ thông tin có khả năng nhận diện đối tượng trên máy móc máy vi tính hoặc trong phòng làm việc ở khắp các nước hoặc vùng tài phán và có khả năng được kiểm soát và xử lí trong nội bộ công ti của bọn tôi lúc doanh nghiệp muốn và bạn được cho là đã đồng thuận vậy là.


Cập nhật chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ nghi vấn nào về tin tức nhiều khả năng nhận diện đối tượng mà bọn tôi đang nắm giữ hoặc bạn muốn thay đổi hay trừ diệt dữ liệu đó, vui lòng gởi email hoặc trao đổi thư từ cho bọn tôi theo khu vực được nêu trong mục liên lạc với bọn tôi trên website