Tin tức chung


Khả dụng các tổ chức tiền tệ nào ?đôla mỹ ( vnd )


Tôi có khả năng cá cược bằng cách nào ?

Bạn chỉ có thể cá độ phê duyệt website của doanh nghiệp và theo các khoản mục và điều kiện của doanh nghiệp và các phương án hoặc thủ tục khác được nêu trên website của doanh nghiệp.

Tôi có phải chịu phí lúc tôi gởi hoặc rút tiền từ tài khoản của bản thân không ?

Mu88 luôn nỗ lực giữ cho việc chu cấp tiền và rút tiền dịu dàng nhất nhiều khả năng, gồm không lấy tiền mua bán nhà băng. Tuy vậy, nếu giải pháp chúng ta lựa chọn nảy sinh thêm phí, bọn tôi sẽ bố cáo trước cho bạn.

Tôi nhiều khả năng hủy khoản cược của bản thân không ?

Không. Một lúc khoản cược đã được đồng ý thì chẳng thể dỡ bỏ và khoản cược này sẽ được quyết toán theo các khoản mục và điều kiện của doanh nghiệp như được ghi rõ trên website của doanh nghiệp. điều trọng yếu là người dùng nên bắt đầu một mối quan hệ mới với các khoản mục và điều kiện của doanh nghiệp.

Dữ liệu riêng tư của tôi đạt được phòng vệ và giữ bí mật với doanh nghiệp không ?

Có. Toàn bộ cụ thể và dữ liệu riêng tư của người dùng được nhập vào website sẽ được bảo mật nghiêm nhất.

Tôi cần làm những điều gì nếu quên id khách hàng hoặc mật khẩu của bản thân ?

Vui lòng liên lạc với nhóm giải pháp mọi người cúc cung của doanh nghiệp tức thì qua thư điện tử, phone hoặc fax.

Làm sao nếu dữ liệu riêng tư của tôi có sửa đổi luật đất đai ?

Vui lòng liên lạc với nhóm giải pháp người tiêu dùng tận lòng của doanh nghiệp và thay đổi cụ thể dữ liệu điều chỉnh ngay tức khắc.

Bằng cách nào để chu cấp tiền vào tài khoản chơi trò chơi của tôi ?


Bạn nhiều khả năng chuyển tiền bằng các phương pháp dưới đây :

  • Ngân hàng Trực tuyến

  • Ngân hàng Địa phương

  • Các phương thức khác

 

Nạp Tiền Loại Tiền Tệ  Tối Thiểu  Tối Đa
VND VND                     300,000 300,000,000

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản chơi trò chơi của tôi?

Bạn có thể rút tiền thông qua các phương thức sau đây:

  • Ngân hàng Trực tuyến

  • Ngân hàng Địa phương

  • Các phương thức khác

 

Rút Tiền Loại Tiền Tệ  Tối Thiểu  Tối Đa
VND VND 300,000  UNLIMITED